חזרה לבית העץ

Guide to Edit Your One.com SPF Record

You can access here the One.com documentation to set up your SPF record