Επιστροφή στο δεντρόσπιτο

Guide to Edit Your SPF Record on Simply Hosting

Simply Hosting uses cPanel.
You will find documentation for cPanel at www.mail-tester.com/spf/cpanel.