Provjerite da li vaša domena ima ova 2 potpisa e-pošte postavljena i ispravna.

Što je DKIM i SPF? To su 2 efikasna potpisa e-pošte sa svrhom zaštite od lažnog predstavljanja. Kada primatelj primi vašu e-poštu, njihovi spam filteri automatski provjeravaju vašu domenu kako bi utvrdili ispravnost ovih potpisa.