Etki alanınız için şu 2 e-posta imzası kaydının olup olmadığını denetleyin.

DKIM ve SPF nedir? Bu kayıtlar, parola çalma, bilgi sızdırma ve başkası gibi görünme yöntemlerine karşı etkili olan 2 e-posta imzasıdır. Alıcıların spam süzgeçleri sizden gelen e-postaları değerlendirirken etki alanınızı sorgulayarak bu kayıtlara bakar.